Upcoming Events
Related Links
Downloads
Press Release

 • NBA Press Release 2074-11-28 | Download • Election 2074-8-21 press relese | Download

 • NBA Press Release 2074-6-24 | Download • Election Observation press release 2074-3-14 | DownloadMore

Court of Appeal Bar Unit

 1. बाग्लुङ् उच्च अदालत बार एशोशिएशन
 2. विराटनगर उच्च अदालत बार एशोशिएशन
 3. धनकुटा उच्च अदालत बार एशोशिएशन
 4. बुटवल उच्च अदालत बार एशोशिएशन
 5. दिपायल उच्च अदालत बार एशोशिएशन
 6. हेटौडा उच्च अदालत बार एशोशिएशन
 7. इलाम उच्च अदालत बार एशोशिएशन
 8. जनकपुर उच्च अदालत बार एशोशिएशन
 9. जुम्ला उच्च अदालत बार एशोशिएशन
 10. महेन्द्रनगर उच्च अदालत बार एशोशिएशन
 11. नेपालगंज उच्च अदालत बार एशोशिएशन
 12. पाटन उच्च अदालत बार एशोशिएशन
 13. पोखरा उच्च अदालत बार एशोशिएशन
 14. राजविराज उच्च अदालत बार एशोशिएशन
 15. सुर्खेत उच्च अदालत बार एशोशिएशन
 16. दाङ्ग उच्च अदालत बार एशोशिएशन