Upcoming Events
Updates
Press Release
 • NBA Press Release 2076-2-30 | Download

 • प्रेश विज्ञप्ती २०७६-०२-१२-३ | Download

 • प्रेश विज्ञप्ती २०७६-०२-१३ | Download

 • प्रेश विज्ञप्ती २०७६-०२-१२-२ | Download

 • प्रेश विज्ञप्ती २०७६-०२-१२-१ | Download

 • शाेक विज्ञप्ती 2076-2-11 | Download

 • NBA Press Release 2076-1-29 | Download

 • NBA Press Release 2076-1-27 | Download

 • नेपाल बार एशाेसिएशनद्धारा जारी प्रेस विज्ञप्ती | DownloadMore
Related Links
NBA ELECTION 2072 | ने.बा.ए. निर्वाचन २०७२
 • Election Result Details 2075
 • Election Result 2075
 • नेवाए निर्वाचनमा पर्यवेक्षकहरुले पालना गर्नु पर्न अाचार सहिता
 • मतपत्र नमुना
 • मतदान केन्द्र परिवर्तनकाे सूचना
 • मतदाता तथा उम्मेदवारहरुकाे मतदान केन्द्र परिवर्तनको नामावली
 • श्री सर्वाेच्च अदालत/उच्च अदालत/जिल्ला अदालत पेशी स्थगित सम्बन्धमा
 • निर्बाचन निर्देशीका २०७५
 • निर्बाचन अाचार सहिता २०७५
 • उम्मेदवारको क्रम निर्धारण गरिएको सूचना
 • उम्मेदवारहरुको अन्तिम नामावली प्रकाशन
 • उम्मेदवारहरुको दाेश्राे नामावली प्रकाशन
 • उम्मेदवारहरुको प्रथम नामावली प्रकाशन
 • मतदाताको अन्तिम नामावली
 • मतदाताको अन्तिम नामावली प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा
 • प्रथम मतदाता नामावली प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
 • प्रथम मतदाता नामावली प्रकाशन
 • नेवाए निर्वाचन कार्यक्रम, २०७५