महिला तथा सिमान्तकृत वर्गका नवोदित कानून व्यवसायीको पाँचौ समुहको अन्तर्वाता सूचना Download मा राखिएको छ

Upcoming Events
Related Links
Downloads
Press Release
  • Election Observation press release 2074-3-14 | Download


  • Election Observation Press Release | Download  • footbal tournament Press Release | Download  • नेवाए र सर्बोच्च अदालत वार्ता प्रेस विज्ञप्ती | DownloadMore

    Corportate Governance and Directore Duties Excellence 2017 सम्बन्धी ३ दिने मास्टर क्लास ६ देखि ८ मार्च २०१७ Radission Blu Hotel Istanbul Pera, Turkey हुन लागेको हुनाले इच्छुक कानून व्यवसायीहरुले WWW.questmasterclass.com वेवसाईटमा गई रेजिष्ट्रेशन गर्नु हुन जानकारीका लागि अनुरोध छ ।