अध्यक्ष

कृष्ण प्रसाद शर्मा निउरे


Phone:
Mobile: ९८५७६२००६३
Fax: ०६८-५२०४१८
Email:


उपाध्यक्ष

वद्री प्रसाद उपाध्याय


Phone:
Mobile:
Fax:
Email:


सचिब

केशवराज पुराजुली


Phone:
Mobile: ९८५७६२०२४४
Fax:
Email:


कोषाध्यक्ष


Phone:
Mobile:
Fax:
Email: