अध्यक्ष

केवल सिंह थाुरु


Phone:
Mobile: ९८४८०२७३९९
Fax: ०८१-५२५१५८
Email:


उपाध्यक्ष

उदयराज शर्मा


Phone:
Mobile: ९८४८०२७९४१
Fax:
Email:


सचिब

प्रमप्रसाद शर्मा


Phone:
Mobile: ९८४८०२२४०८
Fax:
Email:


कोषाध्यक्ष

गोविन्द प्रसाद खनाल


Phone:
Mobile: ९८४८१४४५२८
Fax:
Email: