अध्यक्ष

पदमराज शर्मा


Phone:
Mobile: ९८४८४२३९२९
Fax:
Email:


उपाध्यक्ष

तुलाराम गिरी


Phone:
Mobile:
Fax: ०९१-५२४४३१
Email:


सचिब

हेमन्तराज पन्त


Phone:
Mobile: ९८५८४२२९५२
Fax:
Email:


कोषाध्यक्ष


Phone:
Mobile:
Fax:
Email: