अध्यक्ष

रमेश हुमागाई


Phone:
Mobile: ९८४१२५९७८९
Fax: ०११-४९०२२३
Email:


उपाध्यक्ष


Phone:
Mobile:
Fax:
Email:


सचिब

कृष्णप्रसाद खनाल


Phone:
Mobile: ९७५१०३७५३१
Fax:
Email:


कोषाध्यक्ष

बिष्णु प्रसाद सापकोटा


Phone:
Mobile: ९७५१०५७७९९
Fax:
Email: