अध्यक्ष

नारायण दास राई


Phone:
Mobile: ९७४१०९२१२७
Fax:
Email:


उपाध्यक्ष

हिराकुमार राई


Phone:
Mobile: ९७४३०२६८८
Fax:
Email:


सचिब

गणेश कुमार गजमेर


Phone:
Mobile: ९७४१०९१३९१
Fax:
Email:


कोषाध्यक्ष

कुलप्रसाद शर्मा


Phone:
Mobile: ९८५१०४७१८८
Fax:
Email: