Final Candidate of Internship Program Batch -IV information is available at download side IBA Developing Bar Programme for young lawyers to attend the IBA Annual Conference in Sydney notice and form is available in download side

Upcoming Events
Related Links
Downloads
Press Release

  • footbal tournament Press Release | Download  • नेवाए र सर्बोच्च अदालत वार्ता प्रेस विज्ञप्ती | Download


  • NBA Footbal Tournament Press Release | Download
  • सहयाेगकोलागि अपिल | Download

    Corportate Governance and Directore Duties Excellence 2017 सम्बन्धी ३ दिने मास्टर क्लास ६ देखि ८ मार्च २०१७ Radission Blu Hotel Istanbul Pera, Turkey हुन लागेको हुनाले इच्छुक कानून व्यवसायीहरुले WWW.questmasterclass.com वेवसाईटमा गई रेजिष्ट्रेशन गर्नु हुन जानकारीका लागि अनुरोध छ ।